Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Ninh Đa

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Đa
Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lý Tú Uyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Đa
Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Khắc Tỉnh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Đa
Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Miết
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Đa
Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thị Thu Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Đa
Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 151 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Dương Thị Trần Thu Vân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Đa
Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Như Hoài Châu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Đa
Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 547 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Hữu Nghĩa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Đa
Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Kim Hoàng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Đa
Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Đa
Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Lệ Quyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Đa
Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 160 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Thị Kim Toại
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Đa
Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 190 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Huỳnh Thị Ý
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Đa
Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Hoan
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Đa
Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Đa
Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Dồn
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Đa
Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Điểm số 17977 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lâm Ngọc Kính
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Đa
Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Điểm số 1519 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Hạ Văn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Đa
Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 3398 (xem chi tiết)