Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Ninh Đa

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Văn bản ngành > Văn bản nhà trường >

Kế hoạch phát triển giáo dục - Năm học 2013-2014

PHÒNG GD&ĐT NINH HÒA

TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH ĐA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NĂM HỌC 2013-2014

 

ƯỚC THỰC HIỆN 2012-2013

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013-2014

Khối lớp

Số lớp

Số HS

Huy động ngang

Lưu ban

Bỏ học

Số HS còn lại

Lên lớp (tuyển mới)

Lưu ban năm trước

Huy động ngang

Cộng

Số lớp

Bình quân HS/lớp

Một

6

191

/

5

/

186

191

2

 

193

6

32,2

Hai

5

162

/

4

/

158

189

1

 

190

6

31,7

Ba

7

212

/

/

/

212

161

 

 

161

5

32,2

Bốn

6

210

/

/

/

210

212

 

 

212

7

30,3

Năm

6

207

/

/

/

207

210

 

 

210

6

35

CỘNG

30

982

/

9

/

973

963

3

 

966

30

32,2

* TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM HỌC 2012-2013:

- Tổng số lớp: 30 lớp.

- Tổng số học sinh: 982 học sinh.

- Số lớp học 2 buổi/ngày: 30 lớp /982 học sinh; trong đó:

            Khối Một: 6 lớp/191HS; khối Hai: 5 lớp/162 HS; khối Ba: 7 lớp/212 HS; khối Bốn: 6 lớp/210 HS; khối Năm: 6 lớp/207 HS.

- Trong tổng số lớp học 2 buổi/ngày có: Số lớp bán trú: 0 lớp /0 học sinh; trong đó:

            Khối Một: 0 lớp; khối Hai: 0 lớp; khối Ba: 0 lớp; khối Bốn: 0 lớp; khối Năm: 0 lớp.

* KẾ HOẠCH TUYỂN MỚI VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2013-2014:

- Tổng số trẻ 6 tuổi của xã, phường (hoặc của tất cả các thôn do trường quản lý): 181 em; trong đó:

            Đi học xã, phường khác: 10 học sinh.

            Còn học tại xã, phường: 171 học sinh.

            Nhận trẻ em 6 tuổi nơi khác đến: 20 học sinh.

            Nhận trẻ em từ 7 tuổi trở lên: … học sinh.

            a) Tổng số tuyển mới vào lớp 1 năm học 2013-2014: 191 học sinh.

            b) Số học sinh lưu ban lớp 1 năm học 2012-2013: 02 học sinh.

            c) Tổng cộng số học sinh lớp 1 năm học 2013-2014 (a+b): 193 học sinh.

* KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM HỌC 2013-2014:

- Tổng số lớp: 30 lớp.

- Tổng số học sinh: 966 học sinh.

- Số lớp học 2 buổi/ngày: 30 lớp /966 học sinh; trong đó:

            Khối Một: 6 lớp/193 HS; khối Hai: 6 lớp/190 HS; khối Ba: 5 lớp/161 HS; khối Bốn: 7 lớp/212 HS; khối Năm: 6 lớp/210 HS.

- Trong tổng số lớp học 2 buổi/ngày có: Số lớp bán trú: 0 lớp /0 học sinh; trong đó:

            Khối Một: 0 lớp; khối Hai: 0 lớp; khối Ba: 0 lớp; khối Bốn: 0 lớp; khối Năm: 0 lớp.

Ninh Đa, ngày 12 tháng 12 năm 2012

                HIỆU TRƯỞNG

 


Nhắn tin cho tác giả
Lâm Ngọc Kính @ 06:15 14/12/2012
Số lượt xem: 547
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến